Alapítványunk

1. Az alapítvány neve

Hibó Tamás Művészeti Alapítvány
Az alapítvány rövid neve: HTMA
Alapításának éve: 2005.

 

2. Az alapítvány székhelye

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

 

3. Az alapítvány célja

Az alapítvány fő céljai:

1) Hibó Tamás művészi hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása.
2) Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével – kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra – a felszínre nem került tehetségek számára megfelelő színtér, lehetőség, sikerélmény biztosítása.
3) Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának, és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához.
4) Nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek, a fiatalok művészeti nevelésére, a felnőttoktatásra, azon belül a hátrányos társadalmi ésszociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre.
5) A kidolgozott programnak megfelelően olyan oktató-, nevelőmunkát végezni, amely egyidejűleg szolgálja az évezredes magyar kultúrát és Európai Unió elvárásait.

További célok:
1) A hátrányos helyzetű rétegek, etnikai csoportok szocializációjának, rehabilitációjának elősegítése, az ehhez szükséges szakmai-tárgyi keretek biztosítása, támogatása, a családok, egyének személyes és szociális beilleszkedésének segítése, a perifériára kerülés megelőzése, a szociális, egészségügyi és kulturális hátrányok csökkentése, különös tekintettel a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálatra.
2) Hazai és külföldi oktatási és felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés, közös pedagógiai programok kidolgozása és együttes megvalósítása, továbbá egymás oktatási rendszerének megismerése, közös pedagógia kutatások végzése, pedagógiai módszerek átadása – átvétele.

 

4. Az alapítvány tevékenysége

Az alapítványi célok megvalósítása érdekében oktató-nevelő tevékenységet végez, programokat tervez, és azokat megvalósítja. Az alapítvány céljait szolgáltatások szervezésével, önszerveződő, illetve más, a célt szolgáló közösségek, szervezetek segítésével, oktatási és más intézmények alapításával és fenntartásával kívánja elérni.

 

5. Az alapítvány jellege

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

 

6. Az alapítvány ügyvezető szerve

Az alapítók az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot hoztak létre.
A kuratórium elnöke:
Hári Ildikó
A kuratórium további tagjai:
Varga László
Dr. Paróczai Csaba Gergely, a kuratórium titkára

 

7. Felügyeleti szervünk

Nógrád Megyei Főügyészség
Cím: 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2,
Telefonszám: (35) 300 211

Hibó Tamás Művészeti Alapítvány

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

Telefon/fax: (32)-420-086

e-mail: cogitofoig@starjan.hu